• Ryodoraku terapi, er en elektro stimulert diagnostikk og terapauisk teknikk.

• Den er basert på en enorm mengde observasjoner avlesninger etter tester utifra akupunktur punkter.

• Formålet er for å finne balanse / ubalanse i energibanene og meridianene med absolutt nøyaktighet for så lettere kan behandle klienten.
• TCM anbefalte behandlinger ut fra test og fem element
• TCM anbefalt urtemedisin
• TCM anbefalt akupunktur punkter
• TCM anbefalt fargeterapi
• RIFE ferdige frekvensprogrammer tilpasset forskjellige
skolemedisinske sykdommer og lidelser
Behandlingsprogrammet viser;
Hva kan du gjøre med Ki Flow;
• Organenes energi og energiflyt.
• Finner blokkeringer i energiflyten.
• Ying Yang begge sider
• Grafer med søyler og tall som viser organenes funksjon i forhold til fem element
• Avdekker blokkeringer
• Registreringer av visuelle observasjoner
Viser tilstanden i;
• Det autonome nervesystemet
• Mentalt
• Metabolsk ( Nærings opptak, fordøyelse, og utskillelse)
• Muskel og sjelettsystemet
• Symptom og sykdomsbeskrivelse
Behandlingsforslag og beskrivelser av behandlingen
• Sammenligner flere tester med hverandre for å kunne se hvordan fysiologiske responser endres, og følge med på utviklingen av behandling.
Tilbake
Rødskola Avd. CT TFT AH & KS