Corpus Analyser Pro er et revolusjonererende diagnoseapparat som tester over 40 funksjonsgrupper med mer enn 250 parametre.
Testen utføres på et par minutter.
Du får et fullstendig øyeblikksbilde av kroppens tilstand, og kan gi målrettet og effektiv behandling.
Made by Stein-Ove Rønning Berg
Resonans er i fysikken en egenskap et system kan ha til å svinge med maksimal amplitude med en ytre svingningskilde ved en bestemt frekvens.
Denne frekvensen kalles systemets egenfrekvens.
Når et slikt system påvirkes av ytre periodiske impulser med en frekvens lik eller nær systemets egenfrekvens, vil systemet svinge med en høyere amplitude en ved andre frekvenser.
Rødskola Avd. CT TFT AH & KS
Tilbake