Meditasjon

fred på jord

Et Ønske,

meditasjon

tanke

intensjon

FRED PÅ JORD

Fredag

17:00

 

 

Opphavsrett : Stein-Ove R Berg 2005

Telefon ; 45605984 === e-post ; post@ct-tft.net