HVA BRUKES COACHING TIL

FOR ET BEDRE OG MER HARMONISK LIV
CT T F T

Hva brukes Coaching til ?

» Coaching kan i utgangspunktet brukes i alle sammenhenger. Enten det gjelder personlig eller faglig utvikling. Under listes opp noen eksempler på bruksområder.

-» Lederutvikling.

-» Medarbeidersamtaler - utvikling av medarbeidere.

-» Personlig utvikling av ferdigheter og egenskaper.

-» Personlig hjelp til å løse konkrete utfordringer

-» Sortere tanker

-»Utvikling og bygging av team - teamcoaching

osv.

Opphavsrett : Stein-Ove R Berg 2005

Telefon ; 45605984 === e-post 1 ; ct-tft@sbnett.no === e-post 2 ; post@ct-tft.net