Meditasjon

 

Barmhjertighet

Kjærlighet

Medmennesklighet

Håp

Forståelse

medlidenhet

Tro

Tolleranse

omsorgsfullhet

respekt

Sannhet

Et Ønske,

meditasjon

tanke

intensjon

FRED PÅ JORD

Fredag

17:00

 

 

Opphavsrett : Stein-Ove R Berg 2005

Telefon ; 45605984 === e-post 1 ; ct-tft@sbnett.no === e-post 2 ; post@ct-tft.net